Általános feltételek

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. TÁRGY

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy szabályozzák a Bulgária Köztársaság Kereskedelmi Törvénye szerint bejegyzett PART TRADING LTD., a központ székhelyével és címével fenntartott kapcsolatokat: Shumen, 4, Dimcho Debelyanov utca, UIC 201735987 képviseletében Zhechka Simeonova Marinova, ÁFA szám: BG 201735987, telefonszám: 0878155775, e-mail: office@aeropik.com és USERS.

2. cikk Ezek az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK az Ön és a www.aeropik.hu között létrejött szerződést képeznek  , amely feljogosítja Önt a www.aeropik.hu szolgáltatásainak használatára az  alábbi feltételek szerint. A www.aeropik.hu nél történő bejelentkezéssel   Ön elfogadja, hogy ezek az ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK és a későbbi változások köti őket, és kötelessége betartani őket.

Art. 3 A PART TRADING LTD. A személyes adatok védelméről szóló, a 425240 sz. A PART TRADING LTD. Biztosítja a felhasználók által a regisztrációs folyamat során nyújtott személyes adatokat. A közzététel csak abban az esetben lehetséges, ha az állami hatóságok vagy a tisztviselők által törvény által megkövetelt információkat a személyes adatokat tartalmazó információk követelésére és gyűjtésére és a törvényi előírásoknak megfelelően kell megkövetelni.

Art. 4 A PART TRADING LTD. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.aeropik.hu honlapon a valódi, naprakész és naprakész információkatmegőrizze , ami nem zárja ki az objektív módon előforduló következetlenségek vagy mulasztások lehetőségét. PART TRADING LTD. Nem vállal felelősséget a következményekért, ideértve a www.aeropik.hu hozzáférhetőségének, használatának vagy felhasználhatatlanságának bármilyen okából eredő vagy bármilyen módon bekövetkezett kárt. PART TRADING LTD. Nem vállal felelősséget a termék gyártójának feltüntetett pontatlanságairól a termék jellemzőivel, beleértve a termékképeket is.

II. A REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELEI

Art.5 A www.aeropik.hu webhelyen történő vásárláshoz  minden felhasználónak: 

Az online regisztrációs űrlap kitöltése online, a www.aeropik.hu honlapon található  . Az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésekor a felhasználó köteles a személyazonosságáról és az elektronikus formanyomtatvány által kért egyéb adatokról teljes és helyes adatokat benyújtani, és a változástól számított 7 napon belül frissíteni. A www.aeropik.hu  lehetőséget ad arra, hogy jogi személyként regisztráljon, mivel a számla kiállításához szükséges összes vállalati adatot a regisztrációkor kell megadni.

6. cikk A Felhasználó gondoskodik arról, hogy a regisztrációs folyamat során szolgáltatott adatok igazak, teljesek és pontosak legyenek, és változás esetén időben frissítsék azokat. Abban az esetben, ha a Felhasználó helytelen adatokat ad meg, vagy nem tükrözi a fent meghatározott határidőn belül bekövetkezett változásokat, a  www.aeropik.hu  jogosult a Felhasználó regisztrációját és az ügyfélprofilhoz való hozzáférést azonnal és előzetes értesítés nélkül megállítani.

7. Cikk A www.aeropik.hu  elektronikus úton vagy telefonon történő kapcsolatba  vételével a felhasználó kijelenti, hogy ismeri ezeket az általános feltételeket, egyetért a tartalommal, és köteles ezeket betartani. Ezek az általános feltételek a telefonon történő megrendelésekre is vonatkoznak. A szolgáltatás javítása érdekében a telefonhívásokat rögzíti.

8. cikk  www.aeropik.hu megerősíti a Felhasználó által végzett regisztrációt egy levél küldésével a Felhasználó e-mail címére, amelyre a regisztrációs aktiválási információkat elküldi.

III. SZERZŐDÉS

9. cikk: A fogyasztók a szerződéskötést a www.aeropik.hu vel kötötték meg, miután:  

a regisztráció és a szükséges adatok megadása, ha a felhasználó még nem regisztrált; a www.aeropik.hu webhelyen a megrendelőrendszerbe való belépés  név és jelszó alapján; a felkínált áruk egy vagy több kiválasztása és felvétele a megrendelési listára; szállítási adatok biztosítása; fizetési mód kiválasztása; megrendelés visszaigazolása

10. cikk: A csapat a megrendeléseket a www.aeropik.hu oldalon dolgozza fel   : hétfőtől péntekig 09: 00-18: 00 között. A megadott időszakon kívül benyújtott összes megrendelést a következő munkanapon dolgozzák fel.

A 11. cikk  www.aeropik.hu  az árut 1-2 munkanapon belül a Felhasználó által megadott címre szállítja, amennyiben azokat 16:00 óráig elkészítik és megerősítik. A www.aeropik.hu  nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Felhasználó által megadott adatok tévesek vagy félrevezetők.

IV. FIZETÉS

A 12. cikk  www.aeropik.hu  többféle fizetési módot kínál az áruknak:

banki átutalás a PART TRADING LTD bankszámlájára

- A fizetéshez a szokásos átutalási díjon kívül további díjak nem számítanak fel, az Ön bankja tarifája szerint.


Hitel/betéti kártyával

- Az európai kártyák a teljes összeg további 1,9%-át terhelik
- Az Európán és az Egyesült Királyságon kívül kibocsátott nemzetközi kártyák további 3,25%-át számítják fel a teljes összegből

 

13. cikk Ha banki átutalással fizetési módot választott, a megrendelés összegét át kell utalnia a PART TRADING LTD. számlájára, mivel az átutalás oka adja meg a rendelés számát.

 

Információ a fizetésről:

Kedvezményezett: "PART TRADING" LTD

Bank: ProCredit Bank AG Germany

IBAN: DE80 5021 0800 0084 4200 00

BIC: PRCBDEFFXXX

V. A FELEK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI

Art. 15 A jelen Általános Szerződési Feltételek ezen szakaszának szabályai a Felhasználókra vonatkoznak, akiknek a vásárlási szerződésben vagy a www.aeropik.hu -ben megadott regisztrációs adatok alapján megállapítható, hogy azok a felhasználóknak minősülnek a Szerződés  értelmében. A fogyasztóvédelmi törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló törvény és / vagy az Európai Parlament és a Tanács 97/7 / EK irányelve (1997. május 20.) a távollevők között kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről.

16. cikk (1) Az áruk főbb jellemzőit a  www.aeropik.hu .

(2) Az árukkal együtt járó árat a  www.aeropik.hu .

(3) Az áru árában nem szereplő postai és szállítási költségek értékét és a Felhasználó részére a www.aeropik.hu címen kell  megadni .

(4) A szerződés fizetésének, kézbesítésének és teljesítésének módját az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.

(5) A jelen cikk alapján a Felhasználóknak nyújtott tájékoztatás a www.aeropik.hu címen történő megjelenítés pillanatában aktuális  a vásárlási szerződés megkötése előtt, és a  www.aeropik.hu  fenntartja magának a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül megváltoztassa. A felhasználó felelőssége, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a webhely használati feltételeit, valamint az árakról, készletekről stb. Szolgáltatott információkat, amelyeket időben tájékoztatni kell, ha bármilyen változás történt.

(6) Az egyes áruk szállításának feltételeit a  www.aeropik.hu . A szerződés megkötése előtt a szerződés teljes értékét is fel kell tüntetni az abban szereplő összes áru esetében.

17. cikk (1) A fogyasztó egyetért azzal, hogy a kereskedőnek joga van elfogadni az áru megvásárlásával és eladásával, illetve szállításával kapcsolatos, a Felhasználóval kötött szerződésekre vonatkozó előleget.

(2) A fogyasztó önállóan választja ki, hogy a szállítmányozónak az áru kézbesítés előtti vagy a kézbesítés időpontjában történő megfizetésének árát fizeti-e.

18. cikk (1) A CPA 50. cikke értelmében a Felhasználónak joga van távollétében felmondani a szerződést, indoklás nélkül, kellő kártérítés vagy büntetés nélkül, és költségek nélkül, kivéve a költségeket. az Art. A CPA 54. § (3) bekezdése és 55. cikke, az áru általi vagy a fuvarozótól eltérő harmadik fél általi elfogadásának napjától számított 14 napon belül, amelyet a Felhasználónak jeleztek, vagy amikor a Felhasználó több árut egy megrendeléssel rendelt el, az utolsó tétel elfogadásának napjától elkülönítve kerülnek kiszállításra.

(2) A fogyasztó jogosult az áru visszaküldésétől számított 14 munkanapon belül, megfelelő kártérítés vagy büntetés nélkül és indokolatlanul visszaadni az árut.

Az ügyfélnek először be kell jelentenie, hogy vissza kívánja küldeni egy terméket e-mailben a office@aeropik.com címre 

Az áruk visszavonásának / visszaküldésének jogát csak akkor lehet gyakorolni, ha az alábbi feltételek teljesülnek: Az áruknak:

az eredeti csomagolásban;

az új gyári megjelenés nem zavar, az összes gyári címke nem sérült vagy eltávolított;

Bontatlan;

nincsenek felhasználási, telepítési vagy egyéb működési módok;

a megrendeléssel, készpénz átvételével, készpénz átvételével vagy számlával kibocsátott összes dokumentummal együtt.

Az árut vissza kell küldeni a Trading Trading Ltd címére:

Part Trading Ltd.

9700 Shumen

Bulgária

4 Dimcho Debelyanov Str

tel .: +359878155775

A Part Trading Ltd nem tehető felelőssé a fenti követelményeknek meg nem felelő áruk összegének visszaküldéséért.

Az árukkal együtt az ügyfélnek ki kell töltenie az áru visszatérési űrlapját.

(3) A fogyasztó köteles megfizetni az áru visszaküldésének költségét, beleértve a szállítási költségeket stb. a fizetett vételár visszatérítésével kapcsolatos futár vagy banki díjak. Az áru átvételének megtagadása esetén a Fogyasztó köteles megfizetni az áru elküldésének és visszaküldésének szállítási költségét.

A visszaküldött áruk megtérülése az áru átvételétől számított 14 napon belül és az ügyféltől a kitöltött visszatérési űrlapon kerül kifizetésre. A Bulgária területén végzett gyorsposta mennyisége és a megrendelt áruk százalékos díja (az áru értékének 2% -a) nem visszatéríthető.

A visszatérítéseket a banki átutalás útján visszaküldjük. A visszaküldött összegek átutalási díjait az Ügyfél viseli. Megtalálható a forma az áru visszaküldésének itt . 

19. cikk Az áru kézhezvételekor a fogyasztó köteles az árut haladéktalanul megvizsgálni, és abban az esetben, ha nyilvánvaló hibákat észlel, a kísérő tartozékok és / vagy a jogszabályban előírt dokumentumok hiánya, haladéktalanul tájékoztatja a szállítókat. . Ha ezt elmulasztja, a terméket jóváhagyottnak kell tekinteni, és a Felhasználó elveszíti azt a jogot, hogy később azt állítsa, hogy a terméket nyilvánvaló hibákkal, mellékelt tartozékokkal és / vagy a törvény által előírt dokumentumok hiányával szállították. A www.aeropik.hu- től vásárolt áruk megtérülése a CPA szabályai szerint történik, a kereskedelmi garancia feltételeinek megfelelően.  

20. cikk Garanciafeltételek

Garancia 24 (huszonnégy hónap) a vásárlás napjától.

A garancia a gyártási hibákra korlátozódik.

A gyártó és a kereskedő nem vállal felelősséget az alábbiakból eredő hibákért:

 telepítési hibák,

 túlterhelés a rendszer szivárgása miatt, t

 baleset okozta mechanikai sérülések, t

 mechanikai sérülések a gumi alkatrészekhez / légzsákokhoz /

 rosszindulatú cselekmények, stb.,

 Hibák a telepítés be nem tartása vagy a helytelen telepítési utasítások miatt,

 nem megfelelő működés

 a jármű tulajdonosának és / vagy felhasználójának nem megfelelő karbantartása és gondatlansága, t

 a jármű szokatlan működése és túlterhelése, t

 rendkívül rossz utak kezelése lyukakkal és akadályokkal, t

 az autó részvétele versenyeken, gyűléseken és másokban.

A kérelem benyújtása a probléma leírását, valamint az office@aeropik.com  képeket tartalmazza  - hivatalos adóbevallás benyújtása vásárlásra - készpénz átvétel, készpénz átvétel vagy számla.

A részt a gyártó eladóján keresztül küldik, aki engedélyezi a követelés érvényességét. Ha a gyártó jóváhagyja a követelést, a kereskedő helyettesíti az ügyfél részét. A visszatérő szállítási költségek az ügyfél költségén vannak.

A garancia alatt cserélt alkatrészek és szerelvények nem hosszabbítják meg a jótállást. A garanciális időszak alatt a garancia nem terjed ki az alkatrészek, rendszerek és aggregátumok cseréjére.

A garancia nem terjed ki a kár helyreállításához szükséges időveszteségre, elvesztett nyereségre és további költségekre (maradványok és / vagy jövedelem- és / vagy nyereségvesztés, büntetések, nélkülözés, bérleti díjvesztés, utazási és utazási hibák, szállításképtelenség). emberek, áruk vagy anyagok stb.

(1) Lengéscsillapító vásárlásakor és "kaució" fizetése esetén a régi alkatrész visszaküldésének határideje a vásárlás napjától számítva 12 hónap.

Art. 21. Amikor meglátogatja a webhelyet, telepítheti a "cookie-kat" a számítógépére. A cookie-k olyan fájl, amely rögzíti a webhely megtekintésére vonatkozó információkat ugyanazon a számítógépen (pl. A meglátogatott oldalak, a felülvizsgálat dátuma és ideje, a hivatkozott linkek), és megkönnyíti a látogatásokat azáltal, hogy megkönnyíti és gyorsítja az azonosítást megtekintheti a keresett információkhoz való hozzáférést. A számítógépre telepített horgokat bármikor törölheti, és megakadályozhatja, hogy az új kampók mentése megtörténjen, és az új horog telepítése előtt értesítse a böngészőt. Kérjük, látogasson el a böngésző súgójába, ahol további információkat talál a funkciók engedélyezéséről és letiltásáról. Felhívjuk figyelmét, hogy nem vehet igénybe néhány szolgáltatásunkat,

Art. 22. Az ezen az oldalon használt védjegyek a tulajdonosaik tulajdonát képezik. Eltérő rendelkezés hiányában a Társaság logója, védjegyei, szövege, képei, fényképei és fényképei a Társaság tulajdonát képezik. Nem használhatók fel a Társaság írásbeli hozzájárulása nélkül.

23. cikk A Bolgár Köztársaságban hatályos jogszabályok rendelkezései azokra az ügyekre vonatkoznak, amelyekre nem vonatkozik az általános feltételek. Az ezen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos vitákat, valamint a www.aeropik.hu által megrendelt  árukra vonatkozó távértékesítési szerződések értelmezését és végrehajtását  megállapodás útján rendezik. Ennek elmulasztása esetén, és ha a joghatóságot nem feltétlenül határozzák meg, a vitát a Shumen illetékes bírósága a CPC illetékességének szabályai szerint, nevezetesen a Shumen kerületi bírósága vagy a Shumen kerületi bíróság elé terjeszti.